IMARET Funds for COVID19

IMARET Funds for COVID19

Islamic Medical Association of Malaysia (IMARET) merupakan persatuan perubatan.
Inisiatif: Kami mengumpul dana untuk membekalkan peralatan am dan perubatan untuk fasiliti kesihatan, sambil menyokong pekerja barisan hadapan.

Islamic Medical Association of Malaysia (IMARET) is a medical NGO.
Initiative: We're fundraising supply medical and general equipments to health facilities, and support frontliners.