#BenderaPutih: A list of food banks across Malaysia

#BenderaPutih: Peta bank makanan seluruh Malaysia

We Recover Together

We Recover Together

ReGen Rehab adalah hospital rehabilitasi swasta yang pertama di Malaysia yang berlesen dengan Kementerian Kesihatan.

Inisiatif: Kami menawarkan perkhidmatan rehabilitasi post-Covid-19 kepada golongan terpinggir secara percuma.

ReGen Rehab is the first private rehabilitation hospital in Malaysia, licensed by the Ministry of Health.

Initiative: We offer post-Covid-19 rehabilitation services for underserved individuals and communities for free.