#KitaJagaSabah #RakyatJagaRakyat

Unicef Malaysia (Coronavirus appeal - REGIONAL)

Unicef Malaysia (Coronavirus appeal - REGIONAL)

Tabung Kanak-kanak PBB (UNICEF) merupakan badan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang memberi bantuan kemanusiaan dan perkembangan kepada kanak-kanak di seluruh dunia.
Inisiatif: 
Mengumpul dana untuk menyokong perkhidmatan kesihatan dan perubatan di rantau Asia Pasifik.

The United Nations Children's Fund (UNICEF) is a United Nations agency responsible for providing humanitarian and developmental aid to children.
Initiative: Fundraising to provide health / medical support in the East Asia Pacific region.