The LaunchPad Project

The LaunchPad Project

Taylor's Hostel Management adalah sebahagian daripada Taylor's University.
Inisiatif: Kami membekalkan pad sanitari boleh guna semula secara percuma untuk wanita pelarian.

Taylor's Hostel Management is part of Taylor's University in KL.
Initiative: We're providing free reusable sanitary pads for refugee women.