#KitaJagaSabah #RakyatJagaRakyat

The Hawkers

The Hawkers

Studio 20 dan The Techy Hub adalah pembekalan perkhidmatan digital yang menyediakan penyelesaikan rekabentuk dan teknologi digital.
Inisiatif: Kami menyediakan sebuah senarai penjaja sambil berkongsi menu, lokasi dan perkhidmatan yang berkaitan. Mereka boleh memenuhi permintaan anda sepanjang tempoh PKP.

Studio 20 and The Techy Hub are digital service providers offering design and tech solutions.
Initiative: We're providing a long list of Malaysian hawkers with their menu, location and services for Malaysians to order from during the MCO period.