#KitaJagaSabah #RakyatJagaRakyat

Talian Sokongan Psikososial

Talian Sokongan Psikososial

Kementerian Kesihatan adalah kementerian kerajaan Malaysia.
MERCY Malaysia adalah badan sukarelawan yang menyediakan perkhidmatan perubatan dan kemanusiaan di Malaysia dan di luar negara.

Inisiatif: Kami menyediakan khidmat nasihat psikologi untuk petugas barisan hadapan dan rakyat Malaysia.

Kementerian Kesihatan is the Ministry of Health.
MERCY Malaysia is a Volunteer Relief Organization that provides medical and humanitarian services locally and abroad.

Initiative: We provide psychological counselling for frontliners and for Malaysians.