Talian Sokongan Psikososial

Talian Sokongan Psikososial

Kementerian Kesihatan adalah kementerian kerajaan Malaysia.
MERCY Malaysia adalah badan sukarelawan yang menyediakan perkhidmatan perubatan dan kemanusiaan di Malaysia dan di luar negara.

Inisiatif: Kami menyediakan khidmat nasihat psikologi untuk petugas barisan hadapan dan rakyat Malaysia.

Kementerian Kesihatan is the Ministry of Health.
MERCY Malaysia is a Volunteer Relief Organization that provides medical and humanitarian services locally and abroad.

Initiative: We provide psychological counselling for frontliners and for Malaysians.