#KitaJagaSabah #RakyatJagaRakyat

Talian Kasih 15999

Talian Kasih 15999

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat adalah sebahagian daripada kerajaan Malaysia.
Inisiatif: Kami memberikan khidmat nasihat percuma melalui telefon.

Ministry of Woman, Family and Community Development is a ministry under the Government of Malaysia.
Initiative: We're offering free telephone counselling services.