Talian Buddy Bear

Talian Buddy Bear

Humankind adalah sebuah badan sosial berdaftar yang berpusat di KL. Kami ingin meningkatkan kebajikan sosial, terutama sekali dari segi kesihatan mental golongan terdedah.
Inisiatif: Kami mengumpul RM12,000 bagi membiayai talian bebas-tol Buddy Bear untuk memberikan sokongan mental bagi kanak-kanak daripada keluarga berpendapatan rendah.

Humankind is a registered social enterprise based in Kuala Lumpur, Malaysia. We are on a mission to improve the social and emotional well-being of all communities especially communities that are underserved and vulnerable.
Initiative: We're raising RM12,000 to support the toll-free Buddy Bear line providing emotion support to children from low-income families.