#KitaJagaSabah #RakyatJagaRakyat

Talian Buddy Bear

Talian Buddy Bear

Humankind adalah sebuah badan sosial berdaftar yang berpusat di KL. Kami ingin meningkatkan kebajikan sosial, terutama sekali dari segi kesihatan mental golongan terdedah.
Inisiatif: Kami mengumpul RM12,000 bagi membiayai talian bebas-tol Buddy Bear untuk memberikan sokongan mental bagi kanak-kanak daripada keluarga berpendapatan rendah.

Humankind is a registered social enterprise based in Kuala Lumpur, Malaysia. We are on a mission to improve the social and emotional well-being of all communities especially communities that are underserved and vulnerable.
Initiative: We're raising RM12,000 to support the toll-free Buddy Bear line providing emotion support to children from low-income families.