#KitaJagaSabah #RakyatJagaRakyat

Tabung Bantuan Covid-19 UMMC

Tabung Bantuan Covid-19 UMMC

University Malaya Medical Center adalah sebuah hospital awam di PJ.
Inisiatif: Mengumpul dana untuk membantu pesakit Covid-19 di Pusat Perubatan University Malaya (UMMC), Petaling Jaya.

University Malaya Medical Center is a public hospital in PJ.
Initiative: Fundraising to support Covid-19 patients at University Malaya Medical Center (UMMC), Petaling Jaya.