Sumbangan Perubatan KKM (Kementerian Kesihatan Malaysia)

Sumbangan Perubatan KKM (Kementerian Kesihatan Malaysia)

Sebuah dana yang diurus Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).
Inisiatif: Mengumpul dana untuk membeli peralatan perlindungan peribadi, ubat, reagen, bahan pakai buang dan barangan perubatan yang lain di fasiliti KKM.

A fund managed by the Ministry of Health Malaysia.
Initiative: Fundraising to purchase personal protection equipment, medicine, reagan, single-use items dan other medical purposes at ministry-operated facilities.