Sukarelawan Pasukan Bantuan Perubatan Bagi Menangani Covid-19

Sukarelawan Pasukan Bantuan Perubatan Bagi Menangani Covid-19

Kementerian Kesihatan adalah sebahagian daripada kerajaan Malaysia.
Inisiatif: Kami memerlukan sukarelawan perubatan untuk bekerja di hospital awam.

Ministry of Health is a ministry under the Government of Malaysia.
Initiative: We're recruiting medical volunteers to work at public hospitals.