Sukarelawan Pasukan Bantuan Kesihatan Bagi Menangani Covid-19

Sukarelawan Pasukan Bantuan Kesihatan Bagi Menangani Covid-19

Kementerian Kesihatan adalah sebahagian daripada kerajaan Malaysia.
Inisiatif: Kami memerlukan sukarelawan untuk ditempatkan di klinik kesihatan, pejabat kesihatan daerah, KLIA & lain-lain (bukan hospital).

Ministry of Health is a ministry under the Government of Malaysia.
Initiative: We're recruiting health volunteers to work at health clinics, district health office, KLIA and other places (non-hospital).