#KitaJagaSabah #RakyatJagaRakyat

#responsMALAYSIA

#responsMALAYSIA

#responsMALAYSIA adalah gerakan anti-COVID19 yang diketuai oleh Persatuan Bulan Sabit Merah, dan disokong oleh Kementerian Kewangan.
Inisiatif: Mengumpul dana untuk membekal peralatan perubatan kepada barisan hadapan dan membantu kumpulan terdedah dan warga emas.

#responsMALAYSIA is an anti-COVID19 fundraising coalition led by the Malaysian Red Cresent Society, and supported by the Ministry of Finance.
Initiative: Fundrasing to procure medical equipments & supplies to front-liners and to reach out to vulnerable groups like the B40 and the elderly.