#KitaJagaSabah #RakyatJagaRakyat

RELATE for MOH frontliners

RELATE for MOH frontliners

RELATE Malaysia adalah badan pemikir yang menumpukan perhatian kepada kesihatan mental.
Inisiatif: Mengumpul dana untuk membiayai 50% daripada kos untuk memberikan perkhidmatan therapi oleh para psikologi klinikal di atas talian untuk pekerja barisan hadapan MOH.

RELATE Malaysia is a medical think tank focusing on mental health.
Initiative: Fundraising to subsidize 50% of usual rates in order to provide MOH frontliners with access to therapy sessions by clinical psychologists online.