#KitaJagaSabah #RakyatJagaRakyat

Refuge for the Refugees

Refuge for the Refugees

Refuge for the Refugees adalah sebuah NGO untuk membekalkan perkhidmatan pelajaran kepada golongan pelarian

Inisiatif: Mengumpul dana RM30,000 dan makanan untuk membekalkan makanan kepada 500 orang pelarian.

Refuge for the Refugees is an NGO providing education services for refugees

Initiative: Fundraising RM30,000 to feed 500 refugees and collecting food.