#KitaJagaSabah #RakyatJagaRakyat

Project Shield On

Project Shield On

Craftiviti adalah pembekal Do-It-Yourself bagi peralatan perlindungan peribadi dan barangan theraputik in PJ.
Cziplee adalah sebuah kedai buku di Bangsar, KL.

Inisiatif: Kami mengumpul dana untuk membekalkan hospital di Semenanjung Malaysia dengan topeng muka.

Craftiviti is a provider of Do-It-Yourself Personal Care Materials & Therapeutic Crafts in PJ.
Cziplee is a bookstore in Bangsar, KL.

Initiative: We are fundraising to supply hospitals throughout Peninsular Malaysia with face masks.