#KitaJagaSabah #RakyatJagaRakyat

Petronita Covid-19 Donation Drive

Petronita Covid-19 Donation Drive

Petronita adalah Persatuan Isteri-Isteri Kakitangan & Kakitangan Wanita PETRONAS.
Inisiatif: Mengumpul dana untuk membeli barangan asas dan peralatan perubatan.

Petronita is an association of Wives and Women Staff of PETRONAS.
Initiative: Fundraising to buy basic items and medical equipment.