#BenderaPutih: A list of food banks across Malaysia

#BenderaPutih: Peta bank makanan seluruh Malaysia

Kits of Kindness Malaysia

Kits of Kindness Malaysia

Kits for Kindness Malaysia adalah sekumpulan sukarelawan yang menguruskan sebuah bank makanan.

Inisiatif: Kami memberikan bahan makanan dan keperluan percuma bagi mereka yang memerlukan.

 

Kits of Kindness Malaysia is a group of individuals running a food bank.

Initiative: We provide free food and essential necessities for those who need it.

 

Instagram: @kitsofkindness_msia