Fashion Valet / IMARET Covid-19 Frontliners Support Fund

Fashion Valet / IMARET Covid-19 Frontliners Support Fund

FashionValet merupakan sebuah perniagaan fesyen atas talian oleh Vivy Yusof. Islamic Medical Association of Malaysia (IMARET) merupakan persatuan perubatan yang ditubuhkan pada 1989.

Inisiatif: Mengumpul dana untuk membekalkan peralatan perubatan kepada barisan hadapan di hospital.

FashionValet is an online fashion store by Vivy Yusof. Islamic Medical Association of Malaysia (IMARET) is a medical association established in 1989.

Initiative: Fundraising to supply medical equipment to frontliners in hospitals.