#BenderaPutih: A list of food banks across Malaysia

#BenderaPutih: Peta bank makanan seluruh Malaysia

Echo United Malaysia

Echo United Malaysia

Echo United adalah sebuah badan masyarakat.

Inisiatif: Kami mengumpul dana bagi mengurus bank makanan yang membekalkan barangan keperlukan kepada mereka yang memerlukan.

 

Echo United is a community organization.

Initiative: We're fundraising to run a foodbank providing food and essential items to the needy.