#KitaJagaSabah #RakyatJagaRakyat

COVID PCR Test-Kit Fund

COVID PCR Test-Kit Fund

UMMC adalah sebuah hospital university awam yang diurus oleh Universiti Malaya di PJ.
Inisiatif: Kami mengumpul RM22.5 juta untuk membeli 250,000 pasang peralatan ujian RT-PCT untuk COVID-19 daripada A*STAR Singapore.

UMMC is a public university hospital operated by University of Malaya in PJ.
Initiative: We are raising RM22.5 million to pay for 250,000 RT-PCT Tests for COVID-19 from A*STAR Singapore.