#KitaJagaSabah #RakyatJagaRakyat

Covid-19 Appeton Wellness 60+ Milk Donation to Old Folks Home

Covid-19 Appeton Wellness 60+ Milk Donation to Old Folks Home

Appeton adalah sebuah syarikat yang menjual suppleme kesihatan.
Inisiatif: Kami memberikan serbuk susu percuma kepada rumah orang tua.

Appeton is a company selling health supplements.
Initiative: We're donating powdered milk to old folks homes.