#KitaJagaSabah #RakyatJagaRakyat

Bantuan Khas Bakul Makanan

Bantuan Khas Bakul Makanan

NADMA adalah Agensi Pengurusan Bencana Negara.
Inisiatif: Kami membekalkan bakul makanan kepada rakyat Malaysia yang terkesan daripada PKP.

NADMA is the National Disaster Management Agency.
Initiative: We provide food for Malaysians affected adversely by the MCO.