#KitaJagaSabah #RakyatJagaRakyat

Bantuan Bekalan Makanan

Bantuan Bekalan Makanan

Yunizam Yusof (Abam Botak) menguruskan aktiviti menderma dan edaran makanan di Sabah seperti yang dilaporkan di Malay Mail.
Inisiatif: Kami mengumpul dana untuk membekalkan makanan kepada keluarga terdesak di Sandakan.

Yunizam Yusof (Abam Botak) runs a food donation and distribution drive as highlighted in the Malay Mail.
Initiative: We're fundraising to provide desperate families in Sandakan with food.