#BenderaPutih: A list of food banks across Malaysia

#BenderaPutih: Peta bank makanan seluruh Malaysia

KBC Food Bank

KBC Food Bank

Kuis Business Club adalah sebuah badan pelajar di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Inisiatif: Kami menguruskan sebuah bank makanan.

Kuis Business Club is a student organization at the Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
Initiative: We're running a food bank.