#BenderaPutih: A list of food banks across Malaysia

#BenderaPutih: Peta bank makanan seluruh Malaysia

Teman Vaccine

Teman Vaccine

Teman Malaysia menyediakan perkhidmatan iringan berbayar bagi warga emas
Inisiatif: Kami menawarkan perkhidmatan irangan berbayar dengan kadar RM70 selama 2 jam.

Teman Malaysia provides paid care companionship services for the elderly.
Initiative: We provide companionship for the elderly during vaccination appointments at a rate of RM70 for two hours.